HaViK

Havik is de atelierorganisatie voor professioneel beeldend kunstenaars en vormgevers in de stad Groningen en organiseert ruimte voor kunstenaars en vormgevers (makers) uit allerlei disciplines in en om de stad Groningen. Wij doen dit vanuit de behoefte van de kunstenaars: betaalbare werkruimte (atelierpanden/broedplaatsen), ruimte om te experimenteren, ruimte om nieuwe ideeën 'bottom-up' te realiseren, uitbreiding netwerk (lokaal, internationaal).


HaViK is ontstaan door samenwerking tussen de HuurdersVereniging Kunstenaars [HVK] en Stichting Art Indeed[A.I.] Beide organisaties werken vanuit dezelfde uitgangspunten waarbij de HVK zich richt op permanente ateliers en A.I. op tijdelijke ateliers en broedplaatsen. HaViK maakt deel uit van het landelijk overlegorgaan ateliers, het LOA. Particulieren en instanties kunnen bij HaViK terecht als zij werkruimtes te huur hebben, voor informatie en advies omtrent de minimale eisen, gemiddelde huurprijzen en andere zaken met betrekking tot atelierruimte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HaViK is an organisation that creates living and working studio's for professional visual artists and designers from different disciplines, in Groningen (the Netherlands). HaViK supports and provides in several needs of the artists like an (international) network, presentation possibilities and the positioning of the artists in general.

The people that run HaViK are all artists themselves and therefore a group of participating creators with their own expertise on different area's, such as art, design,media, housing, development of cultural hubs and more.

HaViK consists of the foundation Art Indeed and the tenants association artists HVK. HaViK is the result of co-operation between both artist initiatives.
They share the same principles and goals:
- affordable studio's
- space for presentation and experiment
- space for organizing projects bottom-up
- expanding local, national and international contacts between artists.

 

HVK

De HVK verzorgt de bemiddeling en toewijzing van met name 6 permanente atelierpanden in het centrum van de stad Groningen, die door woningbouwcorporaties worden verhuurd en beheerd. De HVK werkt met een wachtlijstsysteem dat zij heeft ontwikkeld, om een eerlijke en transparante manier van toewijzen te waarborgen. Professionele kunstenaars en vormgevers die op zoek zijn naar woon- en werkruimte kunnen zich op deze lijst inschrijven. Voorwaarden voor inschrijving en inschrijfformulieren zijn te vinden op deze website onder downloads.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVK
For twenty years the association HVK took care of a fair and transparent mediation and allocation system of 5 permanent studio-buildings in the centre of the city, owned by corporations. Now the practical work is transferred to Art Indeed but the responsibility and remains with the HVK.

 

Stichting Art Indeed

Stichting Art Indeed organiseert op diverse manieren ruimte voor makers.
Het gaat vooral om: werkruimte, ruimte om te experimenteren en een veelzijdig netwerk.
Dat betekent in onze praktijk dat we zelf ruimte initiëren, bouwen en uitgeven, of andere organisaties hierbij ondersteunen.

Stichting Art Indeed initieert en organiseert (bouwen, toewijzen, administratie, etc.) betaalbare werkruimten in tijdelijk beschikbare panden die anders leeg staan. Op deze plekken ontwikkelen we atelierpanden en broedplaatsen in samenwerking met CareX en de makers.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art Indeed initiates and organizes affordable working space and experimental workspace in temporary available properties, vacant buildings, which are otherwise unused. At those locations we develop studio-buildings and cultural hubs in association with CareX [company with the aim of meaningful use of vacant buildings] and the artists.
Because of the temporary nature the supply of workspaces is very dynamic. We are constantly busy with creating new spots and developing the actual ones.
In organizing and programming of experimental workspace we offer the artists the freedom to present their work, to experiment, testing idea's or organize international exchanges.
We take care of the management of the space, programming and administration, supporting and promotion activities.
For the possitioning of artist in general we work together with other cultural organisations, the gouverment and the professional association union for artists and designers.
 
The local and national network we provide consists of hundreds of artists and organisations on all levels. International we work together with Frise (Hamburg) and from now on with the partners of Port Journey project. HaViK already provides possibilities to work and live in Groningen for artists from other countries like Italy, USA and Germany.

 
Iedereen k
rijgt beta
ald behalv
Iedereen krijgt betaald – behalve de kunstenaar Grote bezuinigingen op kunst hebben er voor gezorgd dat kunstenaars niet langer een eigen inkomen kunnen verdienen. Daardoor dreigt Nederland zijn av >>Lees verder
STATE OF
THE
ART
STATE OF THE ART MEET UP: GRONINGEN 29 NOVEMBER 2017 De belastingdienst doet niet leuk en ook niet makkelijk. Je baas of opdrachtgever wil niet betalen. Een klus die moeilijk in te schatten is qua >>Lees verder
film
ruimte kun
stenaars
Het Landelijk Overleg Ateliers heeft een documentaire gemaakt over de situatie van kunstenaars en met name hun gebrek aan werkruimte, in verschillende steden van Nederland en Belgie. Documentaire - >>Lees verder