Archief

Symposium het ei van... Plasterk

Donderdag 23 oktober 2008 heeft het symposium "het ei van... Plasterk"  plaatsgevonden, georganiseerd door HaViK en FNV KIEM.

Thema: de plaats en de rol van het beeldend kunstenaarschap in de huidige tijd.

Plaats: Synagoge Folkingestraat 60 Groningen

 

Gastsprekers:

Chris Bouma,
directeur Stichting KunstAccomodatie Rotterdam.
Klik hier voor de tekst in pdf

Jane Boyd,
kunstenares werkzaam in Londen en Amsterdam.
Klik hier voor de tekst in pdf

Petri Leijdekkers,
voormalig directeur ABK Minerva, oprichter Frank Mohrinstituut.
Klik hier voor de tekst in pdf

 

Na het uiteenzetten van hun visie op het thema, hebben de gastsprekers roulerend met drie groepen deelnemers gesproken en gediscussieerd over hun visie.

Conclusies, opmerkingen en suggesties:

Chris Bouma, directeur van de Rotterdamse atelierorganisatie SKAR:

1. Autonome kunstenaars geven aan dat ze zich niet thuis voelen bij het concept creatieve stad. Een autonoom kunstenaar heeft ook een hele andere opdracht en kan niet afgerekend worden op economisch rendement.
2. Binnen het concept van de creatieve industrie moet een claim liggen voor de autonome kunsten omdat deze de voedingsbodem is voor de toegepaste kunst.
In Rotterdam ligt die er; er wordt geld voor gereserveerd en er liggen duidelijke ambities.
3. De creatieve industrie biedt onder die voorwaarden ook kansen voor de autonome kunsten. De kunstenaar kan zijn autonome kwaliteiten [zoals lateraal denken] aanbieden, ‘te gelde maken', de maatschappij zou deze moeten gaan inhuren. Van beide kanten zouden deze mogelijkheden veel meer bekeken en benut moeten worden.

Petri Leijdekkers, voormalig directeur van Academie Minerva:

1. De autonome kunst is belangrijk in de maatschappij vanwege zijn onderzoeksrol. Research en development zijn noodzakelijk in een stad, in een bedrijf, in een samenleving.
Er is geld maar het moet geclaimd worden voor de autonome beeldende kunst. Dat gebeurt nu niet waardoor de kunst nu aan zijn lot wordt overgelaten. Het speelt zich af in een steeds kleinere hoek of wordt een richting opgeduwd waar ze zich niet prettig voelt.
2. Autonoom beeldend kunstenaars moeten zich verenigen. Ze moeten een rol gaan spelen in een samenleving die geld over heeft voor een creatieve stad; standpunten formuleren, inhoudelijk reflecteren op het oppervlakkige, padvinderige enthousiasme voor de creatieve stad, positioneren. Ontwikkelt het concept creatieve stad zich eigenlijk wel goed? Creëer een platform om de positie van de kunst en de kunstenaar te bespreken. In Groningen zou de HVK initiatieven kunnen ontplooien voor vervolgacties.

Jane Boyd, kunstenares, werkzaam in Londen en Amsterdam:

1. De rol van de kunstenaar is dezelfde en die verandert niet. De maatschappij verandert, staat anders ten opzichte van de kunstenaar maar zijn werkwijze verandert niet.
Er is in Nederland geen basiserkenning voor kunstenaars, totaal anders dan in Engeland.
2. De dialoog tussen kunstenaars is belangrijk. Maak een vuist over wat kunst is en waar het heen moet.
3. De koppeling van de woorden "creatieve" en " industrie" is geen handig taalgebruik. Kunst is geen industrie. Vecht als kunstenaar niet tegen deze woorden maar zie dat ze onze manier van werken willen omhelzen: creatief denken en doen.
4. Sponsoring in de kunst kun je als positief beschouwen maar spreek liever over investeren in de kunst en de kunstenaar, zoals in Engeland gedaan wordt.

 

Fotografie & Live-beaming:
Pjotr Wiese

Bekijk alle foto's op:

www.beamen.nl

Symposium het ei van... Plasterk Symposium het ei van... Plasterk Symposium het ei van... Plasterk Symposium het ei van... Plasterk Symposium het ei van... Plasterk Symposium het ei van... Plasterk
 
Iedereen k
rijgt beta
ald behalv
Iedereen krijgt betaald – behalve de kunstenaar Grote bezuinigingen op kunst hebben er voor gezorgd dat kunstenaars niet langer een eigen inkomen kunnen verdienen. Daardoor dreigt Nederland zijn av >>Lees verder
STATE OF
THE
ART
STATE OF THE ART MEET UP: GRONINGEN 29 NOVEMBER 2017 De belastingdienst doet niet leuk en ook niet makkelijk. Je baas of opdrachtgever wil niet betalen. Een klus die moeilijk in te schatten is qua >>Lees verder
film
ruimte kun
stenaars
Het Landelijk Overleg Ateliers heeft een documentaire gemaakt over de situatie van kunstenaars en met name hun gebrek aan werkruimte, in verschillende steden van Nederland en Belgie. Documentaire - >>Lees verder